Tin nổi bật
Bà Trương Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm soát - đăng ký bán 5.000 cổ phần.
Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi bán: 0 cổ phần.
Thời gian giao dịch: từ 22/03 đến 20/04/2019.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh.
Mục đích: Giải quyết tài chính cá nhân.
Thông báo này thay thế thông báo ngày 09/03/2019. Lý do: Thư gởi CPN Thông báo giao dịch phát hành ngày 08/03/2019 đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bị thất lạc nên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không thể phê duyệt đồng thời với Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.

download

download

download

download

download

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
29-04-2021 THÔNG BÁO
Video giới thiệu công ty