Tin nổi bật

20.20.15

20.20.15

Đang cập nhật thông tin...

16.16.8.6S + TE

16.16.8.6S + TE

Đang cập nhật thông tin...

20 - 10 - 24 + TE

20 - 10 - 24 + TE

Đang cập nhật thông tin....

20-20-15 + TE Campuchia

20-20-15 + TE Campuchia

15-9-20+TE ( Tan Nhanh )

15-9-20+TE ( Tan Nhanh )

- Thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng cây trồng.
- Kích thích quá trình tăng trưởng của rễ, đâm chồi, kích thích ra hoa, đậu trái.
- Hình thành trái to, thân, rễ, củ lớn.

22-5-7-13S

22-5-7-13S

- Phục hồi nhanh, sinh trưởng tốt sau thu hoạch.
- Phát triển rễ, thân, cành, lá.
- Kích thích ra hoa nhiều, hoa nở đều và đồng loạt.

16 - 16 - 8 - 13S

16 - 16 - 8 - 13S

- Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.

HT2

HT2

- Tăng đậu quả, quả to, chắc hạt.
- Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn, gió.
- Tăng nâng suất và chất lượng.

17-7-17 ( Tan Nhanh )

17-7-17 ( Tan Nhanh )

- Cây to, khỏe, chống đổ ngã
- Kích thích hình thành nhiều mủ, tăng chất lượng mủ, tăng năng suất

1 2 3 4 5
Video giới thiệu công ty