Tin nổi bật

17 - 7 - 17 TE Bo Cu Zn (NEW) ( Tan Nhanh )

17 - 7 - 17 TE Bo Cu Zn (NEW) ( Tan Nhanh )

- Tăng sinh trưởng,tăng sức đề kháng.
- Giúp bộ rễ phát triển sâu rộng, hạn chế bệnh về rễ, kéo dài tuổi thọ của cây.

HS 997 ( 18.18.6 )

HS 997 ( 18.18.6 )

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

16-16-8-13S Campuchia

16-16-8-13S Campuchia

22.10.24+TE ( Tan Nhanh )

22.10.24+TE ( Tan Nhanh )

- Tăng sinh trưởng phát triển, chống chịu sâu bệnh.

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.

- Tăng độ phì nhiêu của đất.

22-5-5-13S+TE

22-5-5-13S+TE

- Tỷ lệ đậu quả cao, chống rụng trái.
- Tăng sức chịu hạn, gió và sâu bệnh.
- Lớn trái, chắc hạt, tăng nâng suất, chất lượng.

16-16-8-13S+TE

16-16-8-13S+TE

- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.

HT3

HT3

- Tăng đậu quả, quả to, chắc hạt.
- Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn, gió.
- Tăng nâng suất và chất lượng.

17-7-17-TE ( Tan Nhanh )

17-7-17-TE ( Tan Nhanh )

- Cây to, khỏe, chống đổ ngã
- Kích thích hình thành nhiều mủ, tăng chất lượng mủ, tăng năng suất

20 - 10 - 15 CÀ PHÊ ( Tan Nhanh )

20 - 10 - 15 CÀ PHÊ ( Tan Nhanh )

- Sinh trưởng, nhiều trái, chắc hạt, sức chống chịu hạn, gió và sâu bệnh

- Năng suất, chất lượng và lợi nhuận, độ phì nhiêu của đất

1 2 3 4 5
Video giới thiệu công ty