Tin nổi bật

HS 998 ( 20.10.6 )

HS 998 ( 20.10.6 )

- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí, phát triển cành dự trữ, trái lớn nhanh.

- Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

20-6-8+15S+TE

20-6-8+15S+TE

- Phục hồi nhanh, sinh trưởng tốt sau thu hoạch,
- Phát triển rễ, thân, cành, lá.
- Kích thích ra hoa nhiều, hoa nở đều và đồng loạt.

16 - 16 - 8 - 13S Thường

16 - 16 - 8 - 13S Thường

- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.

20 - 6 - 8 - 15S + TE CAFE ( Tan Nhanh )

20 - 6 - 8 - 15S + TE CAFE ( Tan Nhanh )

- Phục hồi nhanh sau khi thu hoạch,giúp cây cà phê phát triển mạnh.
- Thúc đẩy phân hóa mầm tốt,ra hoa nhiều,hoa nở đều và tập trung.

HS 999

HS 999

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

Khoai Mì 14-7-18

Khoai Mì 14-7-18

20-5-7-13S+TE

20-5-7-13S+TE

- Phát triển rễ, thân, cành, lá.
- Kích thích ra hoa nhiều, hoa nở đều và đồng loạt.
- Tỷ lệ đậu quả cao, chống rụng trái.

16-16-8-13S Philippines

16-16-8-13S Philippines

- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.

1 2 3 4 5
Video giới thiệu công ty