Tin nổi bật

- Thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng cây trồng.
- Kích thích quá trình tăng trưởng của rễ, đâm chồi, kích thích ra hoa, đậu trái.
- Hình thành trái to, thân, rễ, củ lớn.

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 15%
- LÂN (P2O5) : 9%
- KALI (K2O) : 20%
MAGIE (MgO) : 2%
- LƯU HUỲNH (S) 8%
- BO (B) : 0.015%
- MANGAN (Mn) : 0.02%
- KẼM (Zn) : 0.02%
- ĐỒNG (Cu) : 0.01% 

2) Công dụng:

- Thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng cây trồng.
- Kích thích quá trình tăng trưởng của rễ, đâm chồi, kích thích ra hoa, đậu trái.
- Hình thành trái to, thân, rễ, củ lớn.
- Chống rụng trái, sượng trái.
- Tăng lượng quả, quả lớn, tăng chất lượng quả.
- Cung cấp dinh dưỡng trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.
- Nâng cao sản lượng, cải thiện chất lượng sản phẩm.
- Tăng khả năng đề kháng khô, kháng rét, chống ngã đỗ. 

 

3) Cách dùng:

- Bón cho cây Thanh Long lúc ra nụ từ 200 - 300 Kg/HA.
- Bón cho cây Thanh Long lúc hoa héo từ 250 300 Kg/HA.
- Bón cho cây Thanh Long lúc nuôi trái lớn từ 250 - 300 Kg/HA

Video giới thiệu công ty