Tin nổi bật

- Kháng sâu bệnh, trái lớn, chắc hạt, cải tạo đất.
- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

1) THÀNH PHẦN :

- ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 20%
- KALI (K2O) : 15%
- CANXI (CaO) : 0.3%
- MAGIE ( MgO) : 0.4%
- LƯU HUỲNH (S) : 0.5%
( Fe : 10ppm ; Cu : 5ppm ; Zn : 5ppm ; B : 10ppm )  

2) CÔNG DỤNG :

- Cải tạo đất.
- Kháng sâu bệnh, trái lớn, chắc hạt,
- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.
- Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

 

3) CÁCH DÙNG :

- Lúa bón thúc từ 7 - 10 ngày sau sạ 100 - 150 Kg/HA.
- Lúa bón thúc từ 25 - 30 ngày sau sạ 150 - 200 Kg/HA.
- Lúa bón đón đồng từ 45 - 50 ngày sau sạ 100 - 150 Kg/HA.

- Bắp lai bón lót lúc gieo từ 80 - 100 Kg/HA
- Bắp lai bón thúc 12 - 20 ngày sau gieo từ 200 - 250 Kg/HA
- Bắp lai bón thúc  35 - 40 ngày sau gieo từ 150 - 250 Kg/HA

- Cây ăn trái bón trước khi ra hoa 1 - 1.5 Kg/Cây
- Cây ăn trái bón khi có trái non 0.5 - 1 Kg/Cây
- Cây ăn trái bón sau khi thu hoạch 2 - 2.5 Kg/Cây.
Video giới thiệu công ty