Tin nổi bật

- Kháng sâu bệnh, trái lớn, chắc hạt, cải tạo đất.
- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 20%
- KALI (K2O) : 15% 

2) Công dụng:

- Cải tạo đất.
- Kháng sâu bệnh, trái lớn, chắc hạt,
- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.
- Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

3) Cách dùng:

- Cây lương thực : bón 300 - 400 Kg/HA
- Cây lâu năm KTCB : bón 1 - 3 Kg/Cây
- Cây rau màu : bón 200 - 400 Kg/HA. 

 

Video giới thiệu công ty