Tin nổi bật

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

1) Thành phần

- ĐẠM (N) : 25%
- LÂN (P2O5) : 25%
- KALI (K2O) : 5%
- CANXI (CaO) : 1%
- MAGIE ( MgO) : 0.7%
- LƯU HUỲNH (S) : 0.8%
( Fe : 10ppm ; Cu : 5ppm ; Zn : 5ppm ; B : 10ppm )  

2) Công dụng:

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

3) Cách dùng:

- Lúa bón thúc từ 7 - 10 ngày sau sạ từ 100 - 150 Kg/HA.
- Lúa bón thúc từ 20 - 25 ngày sau sạ từ 150 - 200 Kg/HA.
- Lúa bón đón đòng  40 - 45 ngày sau sạ từ 100 - 150 Kg/HA.
- Bắp bón lót lúc gieo từ 70 - 80 Kg/HA
- Bắp bón lúc 4 - 5 lá  từ 150 - 200 Kg/HA
- Bắp bón trước khi trổ cờ từ 100 - 150 Kg/HA
- Cây ăn trái bón trước khi ra hoa 0.5 - 1 Kg/Cây
- Cây ăn trái bón khi có trái non 0.5 - 1 Kg/Cây
- Cây ăn trái bón sau khi thu hoạch 1 - 1.5 Kg/Cây.

* Bón kết hợp với phân Kali vào các giai đoạn trước khi ra hoa, kết quả, nuôi trái. 

 

Video giới thiệu công ty