Tin nổi bật

- Phân NPK đa lượng có hàm lượng dinh dưỡng cao. Thích hợp bón cho các loại cây trồng.
- Tăng năng suất và chất lượng nông sản .

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 30%
- LÂN (P2O5) : 20%
- KALI (K2O) : 5% 

2) Công dụng:

- Phân NPK đa lượng có hàm lượng dinh dưỡng cao. Thích hợp
bón cho các loại cây trồng.
- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

3) Cách dùng:

- Cây lúa ( bón thúc ) : 200 - 250 Kg/HA.
- Cây ăn trái : 2 - 4 Kg/Gốc.
- Các loại cây khác : 200 - 300 Kg/HA. 

Video giới thiệu công ty