Tin nổi bật

17.7.17 + TE

17.7.17 + TE

Đang cập nhật thông tin...

14.7.18

14.7.18

Đang cập nhật thông tin...

14.7.14

14.7.14

Đang cập nhật thông tin...

17-7-17 ( Tan Nhanh )

17-7-17 ( Tan Nhanh )

- Cây to, khỏe, chống đổ ngã
- Kích thích hình thành nhiều mủ, tăng chất lượng mủ, tăng năng suất

17-7-17-TE ( Tan Nhanh )

17-7-17-TE ( Tan Nhanh )

- Cây to, khỏe, chống đổ ngã
- Kích thích hình thành nhiều mủ, tăng chất lượng mủ, tăng năng suất

Video giới thiệu công ty