Tin nổi bật

HSTE 01 02

HSTE 01 02

Đang cập nhật thông tin...

HR3

HR3

Đang cập nhật thông tin...

HR2

HR2

Đang cập nhật thông tin...

HR1

HR1

Đang cập nhật thông tin...

HS 997 ( 18.18.6 )

HS 997 ( 18.18.6 )

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

HS 998 ( 20.10.6 )

HS 998 ( 20.10.6 )

- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí, phát triển cành dự trữ, trái lớn nhanh.

- Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

HS 999

HS 999

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

HR 3

HR 3

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

30 - 30 - 0

30 - 30 - 0

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

1 2
Video giới thiệu công ty