Tin nổi bật

- Giúp phát triển hệ thống rễ, rễ nhiều ăn sâu và rộng,giúp nẩy chồi, đẻ nhiều nhánh vươn cao.

- Tăng nâng suất và chất lượng cây trồng.

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 12%
- KALI ( K2O) : 5%
- CANXI (CaO) : 3%
- MAGIÊ (MgO) : 3%
Zn : 120ppm; Cu : 80ppm; Mn : 60ppm
B : 150ppm; Fe : 50ppm; S : 500ppm

2) Công dụng:

- Giúp phát triển hệ thống rễ, rễ nhiều ăn sâu và rộng,giúp nẩy chồi, đẻ nhiều nhánh vươn cao,tăng số lượng trội hữu hiệu.
- Giúp cây tằng trưởng và phát triến mạnh, tăng sức chịu sâu bệnh, tăng sức đề kháng, kháng phèn, mặn, hạn, úng.
- Cung cấp vs duy trì dinh dưỡng cho cây trong suốt thời gian sinh trưởng vs phát triển.
- Cân đối dinh dưỡng cho cây và đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất.
- Tăng nâng suất và chất lượng cây trồng. 

 

3) Cách dùng:

- Bón thúc cho cây con : 150-200 Kg/HA ( 7- 10 ngày sau khi cấy hoặc sạ  )
- Bón  thúc đẻ nhánh : 150-200 Kg/HA ( 18-20 ngày sau khi cấy hoặc sạ ) 

Video giới thiệu công ty