Tin nổi bật

1) Thành phần:

- ĐẠM (N) : 14%
- LÂN (P2O5) : 7%
- KALI (K2O) : 18% 

2) Công dụng: 

Đang cập nhật thông tin...

3) Cách dùng:

Đang cập nhật thông tin...

 

Video giới thiệu công ty